2018. március 27., kedd

Szív szútra - Heart sutra

A Szív szútra összességében az egyik legismertebb és legnépszerűbb buddhista szöveg. Legkorábbi, fennmaradt, pálmalevelekre írt kéziratait a japán Hórjúdzsi templomban őrzik. A szöveg 609-ben keletkezett, ám ezt a szútrát nem tulajdonítják a történelmi Buddhának.
Alapvető fontosságúnak számít a szútra a japán singon buddhista iskola számára, amelynek alapítója, Kúkai szövegmagyarázatot készített a műhöz. A tökéletes bölcsesség szútrái  közé tartozik.

Ez a szöveg A szív szútra, avagy A végső bölcsesség szíve japán olvasata és magyar fordítása. A buddhista tanítás egyik legrövidebb, legszebb foglalata. Minden japán zen szerzetes kívülről tudja, a reggeli szertartás kezdetén és számos más alkalommal is kántálja a „fahal” szívdobogást idéző hangjára.


Maka Hannya Haramita Shin Gyo  (Heart sutra)

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HANNYA HA RA MITA JI
 SHO KEN GO ON KAI KU DOU ISSAI KU YAKU
SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI
SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI
JYU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE
SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU
FU KU FU JYO FU ZO FU GEN
ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JYU SO GYO SHIKI
MU GEN NI BI ZESSHIN NI
MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO
MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI
MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI
MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN
MU KU SHU METSU DOU
MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOKKO
BO DAI SATTA E HANNYA HA RA MITA KO
SHIN MU KE GE MU KE GE KO MU U KU FU
ON RI ISSAI TEN DOU MU SO KO GYO NE HAN
SAN ZE SHO BUTSU E HANNYA HA RA MI TA KO
TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI
KO CHI HANNYA HA RA MI TA
ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU
ZE MU JYO SHU ZE MU TOU DO SHU
NO JYO ISSAI KU SHIN JITSU FU KO
KO SETSU HANNYA HA RA MITA SHU
SOKU SETSU SHU WATSU
GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE
BO DHI SOWA KA HANNYA SHIN GYO

Igaz természetében az öt szkandha üres, és ezzel minden
szenvedést meghalad
A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem
különbözik a formától
A forma valóban üresség, az üresség valóban forma.
Nem keletkeznek és nem szűnnek meg.
Nem tiszták és nem szennyezettek. Nem növekszenek és nem csökkennek
Minden jelenségnek üresség a természete. Nincs megvalósítás
és nincs megérkezés.
Nirvana
Tökéletes és Felülmúlhatatlan Felébredettség.

 ⧫⧫⧫

A VÉGSŐ BÖLCSESSÉG SZÍVE

Midőn Avalokitésvara bódhiszattva a végső bölcsességbe mélyedt, felismerte az öt halmaz ürességét és megvált minden szenvedéstől.
Ó, Sáriputra! Az alakzat nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint alakzat; üresség bizony az alakzat, alakzat bizony az üresség. Így van az érzet, az észlelet, az indíték, a tudat is.
Ó, Sáriputra! Üresség a sajátja mindeneknek: nem születnek, nem enyésznek, nem szennyeződnek, nem tisztulnak, nem gyarapszanak, nem fogyatkoznak. Nincs hát az ürességben alakzat, érzet, észlelet, indíték, tudat. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test, elme. Nincs alak, hang, szag, íz, tapintat, eszme. Nincs világa a szemnek és így tovább, míg nincs világa a tudatnak. Nincs nem-tudás és nincs szűnte a nem-tudásnak, míg nincs öregség és halál, s nincs szűnte az öregség- és halálnak. Nincs szenvedés, eredet, megszűnés, út. Nincs tudás, sem siker, mert nincs mi sikerülhetne.
A bódhiszattva a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy szellemét mi se gátolja; s mert gáttalan, nem szorong többé, kibontakozik fonák nézetei közül és eljut a nirvánába. A hármas idő minden buddhája a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy elérje a teljes és tökéletes megvilágosulást. Ezért a végső bölcsesség a legszentebb ige, a legragyogóbb ige, a felülmúlhatatlan ige, a páratlan ige, amely lebírhat minden szenvedést, igazán és csalhatatlanul. Ezért a végső bölcsesség igéje így nyilatkozik meg:
„Eljött, eljött, végigjött, túl-jött, köszöntessék a megvilágosulás!”

(Terebess Gábor fordítása)A szív szútra
A mély meghaladó bölcsesség szíve szútra
(Mahá pradzsnyá páramitá hridaja szútra)
Avalókitésvara bódhiszattva a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, az öt alkotórész mindegyike üres, és ezzel minden szenvedést meghalad.
Sáriputra! A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Így ilyen az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság is.
Sáriputra! Minden jelenségnek üresség a természete. Nem keletkeznek, és nem szűnnek meg, nem tiszták, és nem szennyezettek, nem növekszenek, és nem csökkennek.
Ezért az ürességben nincs forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat, nincs birodalma az érzékszerveknek és a tudatosságnak. Nincs nem tudás, és nincs annak megszűnése, nincs öregség és halál, és nincs ezek megszűnése sem. Nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésnek. Nincs megvalósítás, és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni.
A bódhiszattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata. Mivel nincs akadály, nincs félelem sem, így meghaladva minden illúziót a megszabadulást eléri.
A három világ összes buddhái a meghaladó bölcsesség által valósítják meg a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredettséget.
Ezért ismerd fel a meghaladó bölcsességet, a nagy szent eszmét, a nagy tudás eszméjét, a felülmúlhatatlan eszmét, a hasonlíthatatlan eszmét, azt, ami véget vet minden szenvedésnek, a bölcsességet, ami valóságos és nem hamis.
Ezért hangoztasd a meghaladó bölcsesség eszméjét, amely így szól:

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá
gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá
gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá
Dobosy Antal fordítása (1989., módosítva 2012-ben)


http://www.zen.hu/szivszutra.html Első változat forrása:
29.oldal

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése